SEOUL NATIONAL UNIV. OF SCIENCE & TECHNOLOGY,
SUYEON HALL RENOVATION
서울과학기술대학교 수연관 환경개선
2019

위      치 : 서울시 노원구 공릉동
용      도 : 교육연구시설
공사면적 : 388.92 ㎡

주요마감 : 콘크리트 타일, 지정금속마감

사       진 : 김효영건축사사무소

LOCATION : GONGNEUNG-DONG, NOWON-GU, SEOUL

FACILITIES : EDUCATIONAL RESEARCH FACILITY

CONSTRUCTION AREA : 388.92sqm

MATERIAL : CONCRETE TILE, METAL